СУБ | Съюз на урбанистите в България

Съюз на урбанистите  в България е създаден през 2010 година с желанието да се превърне в професионална общност и платформа на идеи и инициативи за развитието на заобикалящата ни среда. СУБ работи за обединяването на специалистите и организациите (и въобще всички онези, които по призвание или необходимост работят в сферата на урбанизма) в мрежа за обмен на опит и търсене на решения по проблемите на планирането, градската среда и професионалното развитие.  СУБ приема за своя мисия промотирането и прилагането на най-добрите съвременни практики и подходи, които да допринасят за изграждането на по-добра жизнена среда, в центъра на която са хората и местните общности.

Още от създаването си, СУБ има амбицията да предлага специализирана информация и разнообразни инициативи, свързани с широкото поле на урбанизма. Съюзът организира и съдейства за провеждането на отворени лекции, работилници за идеи, конкурси, конференции, професионални срещи. В последните две години е сред съорганизаторите на Световния ден на урбанизма, който по традиция в България се отбелязва на 8 ноември в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Устав на СУБ

ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ

Асоциация на студентите по урбанизъм в България (АСУБ)

Камара на архитектите в България (КАБ)

Съюз на архитектите в България (САБ)

Градът Медиа Груп