Условия за членство

Основен член може да бъде всеки, който има диплома за висше образование и професионална квалификация „урбанист”.

Асоцииран член може да бъде всеки специалист с отношение към проблематиката на урбанизма (архитекти, ландшафтни архитекти, геодезисти, строителни, ВиК- и електро- инжeнери; еколози, географи, икономисти и др.).

Необходими документи:

  • Писмено заявление до Председателя на Управителния съвет на СУБ
    Основен член
    Асоцииран член
  • Ксерокопие от дипломата за висше образование.

За повече информация, не се колебайте да се свършете с нас: info@bgplanning.org