На 27 октомври от 18:30 ч. ще се проведе заключителното събитие и пресконференция по проект „Модел за споделено развитие на жизнена среда в гр. София. Улица „Цар Иван Асен II” и ж.к. „Яворов“ („Сподели Квартала“), което ще се състои в Лаборатория за градски дизайн на Сдружение Трансформатори.

На събитието ще бъде представен Модел за споделено развитие на жизнена градска среда по примера на ул. „Цар Иван Асен II“ и ж.к. „Яворов“, които бяха обект на изследване от екипа на проекта през изминалите 6 месеца. Ще бъдат обсъдени насоки за пространствено развитие и план за действие за бъдещото развитие на Квартала, които в рамките на проекта бяха формулирани с активното участие на местните жители и бизнес, и районна администрация „Средец“.

С този проект се развива нов приложен модел на планиране (планиране с участието на общността), който екипът се надява да подпомогне и информира вземането на решения за бъдещото развитие и пространствените намеси на територията от страна на местните и градски власти.

Проект „Модел за споделено развитие на жизнена среда в гр. София. Улица „Цар Иван Асен II“ и ж.к. „Яворов“ се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа 2016 от Съюз на урбанистите в България в партньорство с район Средец на СО, сдружение ИГРАД, сдружение Трансформатори и Асоциация на студентите по урбанизъм в България.

А6_pokana_27102016 copy