2019 г.

 • Становища – Проект на Закон за движение по пътищата

2018 г.

2017 г.

 • Градски стандарт – Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на качеството на градската среда

2016 г.

 • Сподели Квартала Модел за споделено развитие на жизнена среда в град София. Улица “Цар Иван Асен II” и ж.к. “Яворов”. Проектът е финансиран от програма Европа.
 • Форум ЗА градско развитие – СУБ е част от Инициативния комитет за промяна в системата за градско планиране.

2013 г.

Публикации във в-к Строителство Градът:

Среща с участниците в Workshop към конкурса Positive/Negative; Журиране на конкурса Positive/Negative. Организатор: АСАБ.

Парнтньорство за провеждане на Urban Innovation Forum. Модериране от страна на представител на СУБ на панел в рамките на конференцията. Организатор: Градът Медиа Груп;

Основен спонсор и жури на Конкурс Keep Calm and Мake Двор. Организатор: АСУБ.

Организиране честването на Световен ден на урбанизма (8 Ноември) – съвместно с АСУБ и Катедра “Градоустройство” , УАСГ.


2012 г.

Честването на Световен ден на урбанизма (8 Ноември) – съвместно с АСУБ и Катедра “Градоустройство” , УАСГ.


2011 г.

Стартиране на инициативата “Платформа за открити семинари”

 • 29.09.2011 – Първа среща – дискусия на тема “Принципи на стратегическото планиране в България”, с гост-лектор арх.Стефан Стайнов; партньори – АСУБ и НЦТР.

Подготовка на студентски конкурс “Бул.Витоша – пешеходната зона на София” , съвместно с АСУБ; Спонсори – КАБ и САБ.

Отбелязване на Световен ден на урбанизма (8 Ноември) – съвместно с АСУБ и Катедра “Градоустройство” , УАСГ.

 • Проведена публична дискусия “Публичните пространства”
 • Тържествено награждаване на победителите в конкурса от гл.арх на СО- арх.Петър Диков

2017 г.

 • Градски стандарт – Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на качеството на градската среда

2016 г.

 • Сподели Квартала Модел за споделено развитие на жизнена среда в град София. Улица “Цар Иван Асен II” и ж.к. “Яворов”. Проектът е финансиран от програма Европа.
 • Форум ЗА градско развитие – СУБ е част от Инициативния комитет за промяна в системата за градско планиране.

2013 г.

Публикации във в-к Строителство Градът:

Среща с участниците в Workshop към конкурса Positive/Negative; Журиране на конкурса Positive/Negative. Организатор: АСАБ.

Парнтньорство за провеждане на Urban Innovation Forum. Модериране от страна на представител на СУБ на панел в рамките на конференцията. Организатор: Градът Медиа Груп;

Основен спонсор и жури на Конкурс Keep Calm and Мake Двор. Организатор: АСУБ.

Организиране честването на Световен ден на урбанизма (8 Ноември) – съвместно с АСУБ и Катедра “Градоустройство” , УАСГ.


2012 г.

Честването на Световен ден на урбанизма (8 Ноември) – съвместно с АСУБ и Катедра “Градоустройство” , УАСГ.


2011 г.

Стартиране на инициативата “Платформа за открити семинари”

 • 29.09.2011 – Първа среща – дискусия на тема “Принципи на стратегическото планиране в България”, с гост-лектор арх.Стефан Стайнов; партньори – АСУБ и НЦТР.

Подготовка на студентски конкурс “Бул.Витоша – пешеходната зона на София” , съвместно с АСУБ; Спонсори – КАБ и САБ.

Отбелязване на Световен ден на урбанизма (8 Ноември) – съвместно с АСУБ и Катедра “Градоустройство” , УАСГ.

 • Проведена публична дискусия “Публичните пространства”
 • Тържествено награждаване на победителите в конкурса от гл.арх на СО- арх.Петър Диков