Форум ЗА градско развитие

18.4.2016
Избран е новият главен архитект на София – арх. Здравко Здравков

5.4.2016
През ноември 2015 главният архитект на Сplanning forum eventофия – Петър Диков подаде оставка, след 10 години начело на Направление „Архитектура и градосутройство“ в Столична община. През последните години работата на главния архитект бе критикувана от различни неправителствени организации и граждани, основно заради непрозрачност и липса на обществени обсъждания. Това стана повод за сформиране на инициативен комитет, който да работи за промяната в настоящата система на планиране.

На 5.4.2016 се проведе Форум ЗА градско развитие, който събра представители на бизнеса, институциите, политическите сили, експерти (архитекти, урбанисти, строители, инженери, социолози, икономисти) и активни граждани. Може да гледате запис от събитието благодарение на STREAMER.BG.

Инициативният комитет за промяна в системата за градско планиране излезе с позицията, че бъдещето развитие на София не може да е отговорност на един човек. Настоящият момент може да бъде използван за цялостно преосмисляне на системата ни планаиране. Комитетът акцентира на нуждата от създаване на визионерски орган, който да събира и анализира данни за развитието на отделните градски системи, след което да предлага на Столичния общински съвет (СОС) мероприятия за намеса в градската среда. Може да разгледате позицията на комитета, участващите организации и други материали към инициативата.

Съюзът на урбанистите в България формира становище с 4 основни акценкта:

  • Позицията „главен архитект“ в София и България се компрометира силно през периода на прехода. Вменените големи отговорности прекрачват прага на експертната и преминават в политическата сфера, а фигурата на главния архитект се явява удобен буфер и понякога жертва на политиците, но от друга страна получава огромна власт, която остава донякъде извън контрола на представителната власт и гражданите.Според нас е необходимо позицията Главен архитект да се запази като публично отговорна и разпознаваема длъжност, но с по-тесни отговорности, свързани с прилагането на Закона за устройство на територията с фокус върху съблюдаването на връзките между устройствено планиране – инвестиционно проектиране – строителен контрол.
  • Устройство на системата за пространствено планиране в София и България има остра нужда от задълбочено проучване относно начина, по който (не)работи – какво представлява, кои са звената, които я съставляват, как си взаимодействат. Много критики се отправят към различните органи и инструменти, чрез които се осъществява планирането. Ние призоваваме към конструктивни, диалози и конкретни действия от страна на администрацията, професионалната гилдия и гражданските организации.
  • Участие на граждански организации и НПО при взимане на решения – безспорен е фактът, че това е необходимо, но то трябва да се превърне в диалог и сътрудничество при разрешаване на различни пространствени и устройствени проблеми. Доброто управление изисква пълноценен консултативен процес на всяка по-значима стъпка в планирането и преди вземането на решения.
  • Реформа на системата за пространствено планиране в Столична община – предлагаме няколко последователни стъпки при започване на дискусия за реформа и за начина на нейната реализация, предшестващи и отчасти застъпващи процеса по актуализация на ОУП на Столична община и изменението на Закона за устройството и застрояването й. (Виж пълният текст на становището)
    Пълният текст на становището на Съюза на урбанистите в България може да видите тук.

Още по темата: