Сподели квартала

Модел за споделено развитие на жизнена среда в град София. Улица “Цар Иван Асен II” и ж.к. “Яворов”

spodelikvartala_v

Щастливи сме да споделим, че наш проект за модел за изследване и развитие на градската среда с участието на местната общност е одобрен, финансиран и подпомогнат от Програма “Европа” на Столична Община.

Общата цел на проекта е да проучи територията на ж.к. “Яворов” и ул. “Цар sf1Иван so_europe_logoАсен II” (район “Средец”) и създаде аналитичен и приложен модел за развитие на градската среда с широко гражданско участие. Този модел ще е ориентиран към оптимизиране на градската средата и активиране на гражданското включване и би могъл да бъде адаптиран към други райони на Столична община. С проекта се цели извеждане на принципи, препоръки и план за действие за развитие на средата в квартала в сътрудничество с жителите, бизнеса и местната власт.

Намерете ни: Facebook
share.yavorov@gmail.com


Разгледай:

butoni butoni3 butoni2 butoni4


Разгледайте албума!

Проектът “Сподели квартала” приключи и сега ви каним да разгледате финалния доклад, обобщаващ дейностите и резултатите по проекта.
Благодарим ви за всичко,
от Екипа 🙂


Финално представяне на проекта!

На 27 октомври от 18:30 ч. ще се проведе заключителното събитие и пресконференция по проект „Модел за споделено развитие на жизнена среда в гр. София. Улица „Цар Иван Асен II” и ж.к. „Яворов“ („Сподели Квартала“), което ще се състои в Лаборатория за градски дизайн на Сдружение Трансформатори.

На събитието ще бъде представен Модел за споделено развитие на жизнена градска среда по примера на ул. „Цар Иван Асен II“ и ж.к. „Яворов“, които бяха обект на изследване от екипа на проекта през изминалите 6 месеца. Ще бъдат обсъдени препоръки за пространствено развитие и жизненост на Квартала, които бяха формулирани в рамките на проекта с активното участие на местните жители и бизнес, и районна администрация „Средец“.

А6_pokana_27102016 copy


Празник в Квартала!

На 29 септември от 17:00 ч на пл. „Португалия“ (на ул. „Цар Иван Асен II“) се проведе „Празник в Квартала“, част от проект „Модел за споделено развитие на жизнена среда в гр. София. Улица „Цар Иван Асен II“ и ж.к. „Яворов“ („Сподели Квартала“).

Празникът се присъедини към мрежата от събития по повод празника на Район „Средец“ и събра много жители и приятели на Квартала. Събитието откриха урб. Ангел Буров и урб. Ирина Мутафчийска, представители на екипа на проекта, които разказаха за изминатите до момента стъпки и споделиха с присъстващите част от резултатите от социологическите проучвания с жители, работещи и бизнеси в Квартала. Кметът на р-н „Средец“ – Мария Ачкова приветства всички присъстващи по повод празника на района и изказа удовлетвореността си от проект „Сподели Квартала“, който е първият проект в София, активно включващ местната общност при формулирането на приоритети и план за действие за развитие на територията. Марта Георгиева, общински съветник и член на Програмния съвет на Програма Европа, подкрепи отново събитието и проекта и разговаря с жители на Квартала за неговото бъдеще.

Малки и големи споделиха своите идеи и предложния на проведените работилници с деца и възрастни и на дебата за бъдещото развитие на Квартала. Децата бяха особено дейни в творческите изяви, рисувайки и създавайки върху специално изработен за целта макет сценарии за оформяне на пл. „Португалия“ и околните пространства. Те не се поколебаха да се включат активно в дебата и да напишат своите предложения на осигурените табла. Възрастните бяха по-плахи в работата с макета, но пък споделиха много идеи и препоръки устно по време на дебата и в писмен вид.

На събитието беше закрита „Изложба в Квартала“, която представи задълбочените и многоспектърни анализи и изследвания по проекта. Направените урбанистични и социологически проучвания заедно със събраните идеи и предложения по време на изложбата, на двете работилници (20 и 27 септември) и на Празника ще залегнат в насоки за пространствено развитие и план за действие, които екипът на проекта ще формулира. Те ще бъдат предоставени на Столична община и р-н „Средец“, за да бъдат използвани при бъдещото развитие на Квартала, улица „Цар Иван Асен II“ и пл. „Португалия“, който е включен в Общинския план за развитие на като обект за инвестиции в следващата година.

За създаването на уютна атмосфера на пл. „Португалия“ се включи и изобретателният екип на сдружение „Естествоизпитатели“, а в провеждането на детските работилници ценна помощ оказа екипът на ателие „Мъхеста брада“ на сдружение „Див Рошков“.


Изложба в Квартала!

На 15 септември в кино „Влайкова“ беше открита Изложба в Квартала, което е първото събитие по проект Сподели Квартала. Изложбата показва резултатите от Дейност 1: Първи стъпки в Квартала, през която екипът е извървял първите три големи стъпки от проекта:

 • Проучвания на урбанистичното развитие и устройствената рамка на Квартала
 • Теренни проучвания и картографиране на Квартала
 • Социологическо проучване

На изложбата присъстваха жители, работещи и приятели на Квартала, професионалисти, в сферата на устройственото планиране, градските изследвания и архитектурата и представители на Столична община, р-н Средец и Програма Европа. Изложбата откриха ръководителят на проекта урб. Ангел Буров и координаторът на проекта урб. Силвия Чакърова от Съюз на урбанистите в България, които споделиха с присъстващите какво е вдъхновило и продължава да вдъхновява екипа и благодариха на всички доброволци, жители и на представители на местния бизнес, които допринасят за осъществяването на проекта. Те разказаха и за новия подход, който прилагат – планиране с участие на местната общност, базирано на задълбочени изследвания на средата, който самите те определят като предизвикателство за районните и градски власти, за самите общности и за тях като експерти. Това е процес, в който всички се учат и вярват, че с диалог и споделени знания и усилия, може да имаме по-добри и жизнени градове.

Приветствени думи към присъстващите отправи Марта Георгиева, общински съветник и член на Програмния съвет на Програма Европа, която изказа симпатиите си към проекта и подхода на общностно планиране, което определи като важен елемент от диалога между гражданите и общинските власти. Подкрепата си към проекта изрази и кметът на район Средец – Мария Ачкова, от позицията си на общински представител, но и като човек, израснал и живеещ в Квартала и живо интересуващ се от неговото развитие. Район Средец са и партньори по проекта.

Изложбата ще продължи до 29 септември и ще покаже резултатите от задълбочените и многоспектърни анализи и изследвания, върху които работи екипът на проекта през последните четири месеца – как се е развивал Квартала през годините, какво характеризира неговата идентичност и дух, какво представлява публичният живот в Квартала,какви предизвикателства среща или го очакват в утрешния ден, какви са гледните точки на различни заинтересовани страни от Квартала.

Разгледай изложбата


Доброволци

Благодарим ви доброволци!

Благодарение на неуморните ни доброволци проведохме две обстойни теренни проучвания:

На 4 и 5 юни (събота и неделя) изследвахме и картoграфирахме квартала – дървета и осветителни тела, нови и изчезнали стари сгради, използването на партерните етажи по улицата, състоянието на публичните пространства, улицната настилка и тротоарите (включително достъпността среда).

На 16 юни 18 юни (четвъртък и събота), проведохме втората част на теренните проучвания и изследвахме живота на публичните пространства – преброявахме пешеходци, кибици, велосипедисти, автомобили и др. по ул. Цар Иван Асен II.

Събраната информация се дигиталицира и обработва!

Ако искате да се присъедините към екипа и да участвате в следващите срещи може да се запишете на: share.yavorov@gmail.com

Разгледай картите от теренните проучвания

sreshta_31uni


Още за проекта

София се нуждае от подходящи инструменти за създаване на качествена градска среда и подчертаване на идентичността в глобализиращия се свят. Проектът ни предвижда задълбочени изследвания на физическата, социалната, икономическата и екологичната среда, целящи “прочитане” и “разбиране” на ж.к. “Яворов”. Включването на местните жители, бизнес и администрация ще обогати проекта и ще повиши неговата устойчивост. Всички дейности са насочени и подчинени на извеждането на характеристиките и ценностите, определящи идентичността на квартала. Въвличането на гражданите цели тази идентичност да бъде припозната и споделена от общността, за да бъде значима част при развитието на територията и жизнената среда. Предвиждаме да представим алтернативен на конвенционалната практика модел, който да бъде полезен за р-н “Средец” и Столична община.

Дейности

Дейност 1. Първи стъпки в квартала (текуща)

 • 1.1. Рамка на проекта, творчески подход на проучване и споделяне – Изработване на методическата рамка и комуникационната стратегия на проекта
 • 1.2. Урбанистичното развитие и устройствената рамка на квартала
 • 1.3. Теренни проучвания и картографиране – Изследване и графично представяне на пространствените характеристики на квартала (морфология, земеползване, предназначение на сгради, др.)

Дейност 2. Заедно за квартала (текуща)

 • 2.1. Работилница с местната общност
 • 2.2. Публична изложба на материалите от градското изследване
 • 2.3. Иницииране на събитие в квартала

Предстои… 

Дейност 3. Споделени стъпки в квартала

 • 3.1. Предложения за бъдещо развитие на квартала
 • 3.2. Подготовка на съвместен план за действие

Дейност 4. Споделяне на творческия подход

 • 4.1. Окончателен доклад
 • 4.2. Финално представяне на проекта

Предизвикателствата

 • Гражданите не са в центъра на планиране на градската среда. Гражданите следва да участват определянето на приоритети и вземането на решения за бъдещото развитие и инвестиции в градската среда;
 • Липсват гъвкави инструменти за изследване и планиране на градски територии в българската практика;
 • Липсват методически и систематично събирани данни и анализ на състоянието и настъпващите промени в града, които да обосновават последващите решенията за развитие.

Нашите партньори

Проект „Модел за споделено развитие на жизнена среда в гр. София. Улица “Цар Иван Асен II” и ж.к. „Яворов“ се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа 2016 от Съюз на урбанистите в България в партньорство с район Средец на СО, сдружение ИГРАД, сдружение Трансформатори и Асоциация на студентите по урбанизъм в България.

logo-pr-evropasredec_logologo_transformatorilogo_igradlogo_asub