Logo 4 Last

В процеса на изпълнение на проект „Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на качеството на градската среда“, на 19 октомври 2017 г. в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) беше проведена работилница „Прилагане на градски стандарт“. Проектът е изпълняван от Съюза на урбанистите в България чрез финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство с район „Средец“ и УАСГ – Архитектурен факултет, Катедра “Градоустройство”.

В събитието се включиха 17 участника, сред които бяха представители на Столична община (Направление „Архитектура и градоустройство“, район „Лозенец“, район „Възраждане“, „Визия за София“), на граждански организации, работещи по темите за градската среда, проектанти в сферата.

Програмата на работилницата предложи комбинация от презентации и семинарни занимания. От страна на екипа, изпълняващ проекта беше представен разработеният до момента продукт – структура на градския стандарт, наблюдение и картиране на средата, уеб-базирана географска информационна система. Участниците бяха поканени да изразят мнение по необходимостта от включване на предложени показатели в структурата на стандарта, да зададат своя оценка по критерии на изследваната част от градската среда, да коментират бъдещото развитие и приложение на стандарта.

Получените резултати от работилницата ще бъдат отчетени и интегрирани към крайния продукт на проекта, който предстои да бъде представен на заключително събитие в края на месец октомври.

 

Съюз на урбанистите в България

info@bgplanning.org


Проект “Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на качеството на градската среда” се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община, Програма Европа 2017 от Съюз на урбанистите в България в партньорство с район „Средец“ на Столична община и Университет по архитектура, строителство и геодезия, Архитектурен факултет, Катедра “Градоустройство”.

logo-pr-evropa

sredec_logo