Skip to main content

Становище относно проекта за изменение на организацията на движение по бул. “Патриарх Евтимий”, бул.

Препубликуваме становището ни относно проекта за изменение на организацията на движението по бул. Патриарх Евтимийй”, бул. “Витоша” и ул. “Проф. Фритьоф Нансен”, входирано в Столична община. Общ поглед Транспортът е ключова градска система, чиято инфраструктура има съществено въздействие върху структурата и развитието на територията, концентрацията на услуги и избора на вид използвани превозни средства. Транспортът […]

Позиция на СУБ относно ЗИД на ЗУТ, ограничаващ правата на урбанистите

ДО:  Г-Н НИКОЛАЙ НАНКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ В 49-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  КОПИЕ ДО: ПРОФ. ДИАНА КОВАЧЕВА ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО: Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията №49-354-01-42, внесен от Младен Шишков и група народни представители на 12.05.2023 г., […]

Становище относно въвеждане на нова организация на движението по ул. “Съборна”

Становището ни относно въвеждането на нова организация на движението по ул. “Съборна” или по-скоро връщането на старата такакава, което изпратихме до главния архитект на София арх. Здрвков. Уважаеми архитект Здравков,Във връзка с трансформацията на пространството по ул. „Съборна“ от Съюза на урбанистите в България считаме, че това решение е в съответствие с Доклад за „Публични […]