На 18-ти април 2017 г. Столична община обяви конкурс за директор на ОП “Софпроект-ОГП“, във връзка с което СУБ внесе становище, апелиращо към публичност и прозрачност на конкурсния процес.

oup

Кандидатите за длъжността ще представят свои концепции за управление на една от най-важните за развитието на столицата ни структури и сме убедени, че това е важна възможност за промяна на модела на планиране на градската среда, на ценностите и приоритетите, на качеството на процесите и резултатите от тях, на налагането на отворен и отговорен към хората подход и на информираното вземане на решения, основано на валидни изследвания и диалог.

Вярваме, че публичността и прозрачността при провеждане на конкурса са важни за избора на стойностна концепция и успешна трансформация на “Софпроект” в отворена и съвременна организация, налагаща съвременни практики за градско планиране и развитие, каквато градът заслужава.
СУБ – Конкурс за директор на ОП Софпроект

Становище на СУБ