АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността главен експерт в отдел „Информационно обслужване”, дирекция “Комуникации и информация”. 

Изисквания за заемане на длъжността:         

  • висше техническо образование, степен магистър;
  • професионален опит: най-малко 3 години с Географските  информационни системи (ГИС); 
  • отлично владеене на английски език;
  • много добри умения за работа с MS SQL и/или Oracle бази данни;
  • много добри умения за работа с ArcGIS, и програми за чертане и обработка на графика;
  • познаване на нормативните актове в областта

Прочети повече …