Колеги, с голяма тъга трябва да споделим, че проф. Веселина Троева е починала на 19.01.2022 г.

Като един от основоположниците на програмата по Урбанизъм, дългогодишен преподавател в катедра Градоустройство и нейн ръководител в периода 2000-2008 г., тя оставя ярка следа в сферата на образованието по урбанизъм в България.

В професионалния си път, и като директор на Национален център по териториално развитие, тя е водещ експерт, автор на редица градоустройствени и стратегически планови документи, повлияли съвременното пространствено развитие на градовете ни.

В качеството си на нейни възпитаници, колеги и приятели, изказваме дълбоко уважение към високите й постижения, и й благодарим за огромния принос, и всеотдайност през годините.

Ще я запомним като несломима и целеустремена, способна да вижда напред и с нестихваща сила да проправя нови пътища. Нейната енергия с лекота привличаше съмишленици и партньори, които ѝ вярваха и я следваха.Благодарим Ви за вдъхновението и подкрепата!

Светъл път, проф. Троева!