За третата среща от нашите ежемесечни дискусии сме поканили арх. Венцислава Недялкова. А темата е “Интегрираният подход в градското развитие” (Примери от община Мюнхен).

Арх. Недялкова е Председател на УС на СНЦ “Пространствата на Варна”/ @VarnaSpaces и на фондация “Чуден град”.
Координатор, автор и участник в разнообразни градски проекти като:

  • Проект “Форум за Варна 2023”
  • Проект Reconnect the City
  • Проект “Където Охрид среща Буров”
  • Фестивал “Алея за хората – Празник край морето”
  • Проект “Активирай пространство”
  • Каталог с “Градски пространства за култура”

В периода 2017-2023 г. работи в Община Мюнхен, Германия, дирекция “Градско планиране и строителни разпоредби”, отдел “Обновяване на градски райони”, в който осъществява координация на проекти за градско обновяване, регионално развитие и стратегическо планиране и работи за въвличане на граждани в работните процеси.

Може да се присъедините и да споделите и събитието в социалните мрежи – Facebook и LinkedIn.

Вход свободен.

Отново сърдечно благодарим на нашите домакини от Hyperspace Social Tech Hub.