ДЗЗД “Никопол 2020” набира доброволци за участие в първи етап от изработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол. Основните дейности ще бъдат свързани с изследвания на публичните пространства (по утвърдена методология) и провеждане на анкети с местното население. Проучването ще се проведе за 4-5 дни в периода 16.08. – 24.08 в живописния град Никопол, където ще имате възможността да обогатите практическите си умения в областта на урбанизма и да се насладите на красотите на дунавския град. Окончателните дати ще бъдат допълнително уточнени. Разноските за път, престой и дневни се поемат от екипа на плана.

При желание за включване или допълнителни въпроси, може да пишете на stella.kaloyanova@fortisfacility.com или да се обадите на 0889698182. Дори да нямате възможност да присъствате за целия период на проучването – не се колебайте да заявите желание на посочените телефон и имейл.