Катедра „Градоустройство“АФ на УАСГ в партньорство с АСУБ и СУБ организират конференция на тема

ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ‐ V
В рамките на конференцията са предвидени и докторантски семинари, както и кръгла маса на тема „Професията Урбанист“

Организаторите канят практици, теоретици и изследователи, общински и държавни служители, преподаватели, докторанти и студенти на 15 и 16 май 2015 г. от 13.00 ч. в зала 316 , блок А на УАСГ

Заявки за участие с доклад или изказване се приемат до 05.05.2014 г. на:
e‐mail:conference.urban@gmail.com
тел. 0888797549, 0897960676

Заповядайте!
Източник: УАСГ – София, Катедра Градоустройство