Къде е сборната точка на културния и социален живот във вашия град? Мястото за срещи и разговори, място напомнящо исторически събития важни за самочувствието на общността?

Националната кампания на Фондация “Работилница за граждански инициативи” — Място в сърцето има за цел да подкрепи проекти свързани с обживяване и възстановяване на емблематични за местната общност средища и сгради.

Предложете място във вашия град!

sideLogo