От Съюза на урбанистите в България, като членове на Коалиция “Достоен дом”, подкрепяме идеята, че всеки заслужава достойно жилище. Ние сме част от организациите подписали петицията, инициирана от Хабитат България в рамките на проект Build Solid Ground. Тя призовава Европейският съюз да предприеме активни действия в посока осигуряването на жилищни условия, осигуряващи достоен живот за всеки по света.

Основания за нашето включване в инициативата намираме във факта, че в световен мащаб повече от половината от градското население живее в гета и бедни квартали, а предвижданията до 2030 година предупреждават, че 1 от всеки 4-ти човек на Земята ще живее в жилищна среда с влошени характеристики. В последните месеци на 2020 г.,  пандемията COVID-19 отправи допълнително предизвикателство, налагащо необходимостта да се гарантира правото на достоен дом, с цел защита човешкия живот и съхраняване на семействата в глобален план.

Като професионална организация с отношение към градската среда, бихме искали да подчертаем, че достойният дом е зависим и от прилежащата, по-общата, заобикаляща градска среда. Това допълнително усложнява комплексността на проблема, част от чийто източници можем да открием в изместения баланс между изградената и природната среда, неравния достъп до среди и услуги, предопределен от модела център-периферия, наличието на нездравословни модели на живот и устрояване на градовете ни. Време е всички ние, НПО сектор, обикновени граждани, наред с европейските и национални институции да демонстрираме засилена чувствителност към наслагващи се негативни социо-екологични и пространствени фактори . Домът сега е по-важен от всякога!

Ако и Вие възприемате темата като важна и искате да подкрепите инициативата на Хабитат България ” можете да се включите като подпишете петицията тук: https://bit.ly/home4all_петиция

С уважение и благодарност, 
УС на СУБ