Logo 4 Last

Съюзът на урбанистите в България, в партньорство с район „Средец“ на Столична община и УАСГ организира провеждането на втората работилница със заинтересовани страни в рамките на проект „Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на качеството на градската среда“. Целта на събитието е да запознае участниците с разработената до момента методология за оценка и мониторинг, като посредством тяхното активното включване в няколко последователни модула, да бъдат обсъдени и изведени възможни начини за прилагане на проектния продукт.

В продължение на проведената през месец юли първа работилница по проекта, отново ще бъдат поканени за участие представители на администрацията на Столична община, районни кметства, граждански организации, проектанти. Ще бъде търсено по-широко участие от страна на районните администрации на Столична община, поради тяхната пряка близост до ежедневната проблематика на средата.

Работилницата ще бъде проведена на 19 октомвриот 16:00 ч. в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия, зала 316.

Съюз на урбанистите в България

info@bgplanning.org


Проект “Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на качеството на градската среда” се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община, Програма Европа 2017 от Съюз на урбанистите в България в партньорство с район „Средец“ на Столична община и Университет по архитектура, строителство и геодезия, Архитектурен факултет, Катедра “Градоустройство”.

logo-pr-evropa

sredec_logo

URB-ASS-LOGO-LAST1_03