Фондация „Моят град“ открива конкурс за набиране на проекти за облагородяване на градската среда в гр. София. Всеки гражданин или фирма могат да участват със своята идея. Срокът за набиране на проекти е до 01.03.2014

Трите проекта, с най-високи оценки от фондацията се публикуват Facebook страницата на фондацията, където всички можем да гласуваме за най-добрия. Фондацията осигурява до 50% от средствата, необходими за реализация на проекта, събрал най-много гласове.

 Предложи проект

293718_517355881621631_746940458_n