Съставихме карта с издадените разрешения за строеж от 1995 г. насам, за да проследим развитието на квартала.