Logo 4 Last

В процеса на изпълнение на проект „Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на качеството на градската среда“, Съюзът на урбанистите в България, в партньорство с район „Средец“ на Столична община и УАСГ организира провеждането на работилница “Задаване на градски стандарт”. Нейната цел е посредством провеждането на три последователни модула да бъдат изведени основните акценти в темата. Заедно с участниците ще се опитаме да отговорим на въпросите: Има ли нужда от създаването на Стандарт за градска среда? Какво да представлява той и какво да съдържа? Как да бъде приложен и какви предизвикателства можем да очакваме в този процес?

За провеждане на разговора ще бъдат поканени представители на администрацията на Столична община (Направление “Архитектура и градоустройство”, “Транспорт”, “Зелена система, екология и земеползване”, район “Средец” и други райони), Министерство на регионалното развитие и благоустройството, граждански организации с интерес и експертиза в сферта на градската среда на София.

Работилницата ще бъде проведена на 14 юли от 15:00 ч. в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Повече за работилницата може да намерите тук.

Съюз на урбанистите в България
info@bgplanning.org


Проект “Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на качеството на градската среда” се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община, Програма Европа 2017 от Съюз на урбанистите в България в партньорство с район „Средец“ на Столична община и Университет по архитектура, строителство и геодезия, Архитектурен факултет, Катедра “Градоустройство”.

logo-pr-evropasredec_logo