С препълнена зала и рекорден брой участници днес България отбелязва Световния ден на Географските информационни системи (ГИС). Най-мащабният ГИС форум у нас, който се провежда в Гранд хотел Милениум София, събра на едно място водещи международни експерти и над 700 представители на повече от 200 организации от държавната администрация, местното самоуправление, бизнеса, академичната общност, неправителствения сектор и много други.

Официален организатор на събитието е Есри България, а партньори са над 50 водещи организации от различни сфери.

Под надслов „С ГИС създаваме по-устойчив свят заедно“, престижното събитие беше официално открито от Валентин Мундров, заместник-министър на електронното управление, Николай Найденов, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, проф. д-р Климент Найденов, председател на Българско географско дружество и декан на Геолого-географски факултет към Софийски университет, и Евгения Караджова, основател и управител на Есри България.

В рамките на откриването Валентин Мундров подчерта все по-ключовата роля на ГИС технологиите за електронно управление в администрациите, както на централно, така и на местно ниво, включително при координацията и сътрудничеството между различните институции, които управляват обща територия.

Специално за ГИС деня в България пристигна и Филип Мот, генерален директор на Есри Европа, който представи световните ГИС тенденции и европейски добри практики в използването на ГИС технологии. Сред примерите, които Филип Мот демонстрира, се открои уеб ГИС приложението на Световната метеорологична организация, с което се представя състоянието на климата в Европа, както и прилагането на ГИС за подпомагане изграждането на първата нова атомна електроцентрала от двадесет години в Обединеното кралство – най-мащабният проект на Великобритания в енергетиката и борбата с изменението на климата. Пакет от уеб приложения на ArcGIS, мобилни решения и табла за управление се използват за осигуряване безопасността, качеството, повишаване на производителността и сътрудничеството на място на повече от 6 хиляди човека, участващи в строежа на централата.

В конференцията по случай Световния ГИС ден в България се включи и Катарина Клементе от Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex). Тя ръководи екипа от ГИС експерти на агенцията и представи новостите в приложенията на ГИС за интегрирано европейско управление на границите. Катарина Клементе показа различни системи и ГИС дашборди, с които Frontex следи и управлява границите на Европейския съюз. Поради голямото въздействие на войната в Украйна върху външните граници на ЕС, Frontex e създала кризисна клетка за наблюдение на ситуацията. ГИС екипът в нея ежедневно изготвя карти, представящи ситуационната картина по границите, за нуждите на Европейската комисия и изпълнителното ръководство на агенцията.  

След участието на Катарина Клементе конференцията по случай Световния ГИС ден ще продължи със семинарна част, в рамките на която ще бъдат демонстрирани на живо най-новите възможности на ГИС технологиите. Ще бъдат представени и едни от най-значимите и иновативни ГИС системи и приложения, внедрени през последната година у нас от различни организации. Сред тях са: Развитие на специализираните информационни системи за пространствени данни на Агенция по геодезия, картография и кадастър; Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време на Министерство на околната среда и водите; ГИС за изборни процеси – Министерство на вътрешните работи; ГИС приложения за нуждите на Столична община – район „Средец“; Ново поколение мобилни и уеб ГИС приложения на „Софийска вода“, част от Veolia; Геоинформационни приложения за ВЕИ проекти – CWP Global; Морски пространствен план на Р. България 2021-2035 г. и много други.

По-късно днес, oт 18:30 часа, отново в зала Милениум на Гранд хотел Милениум София, на тържествена церемония ще бъдат връчени годишните награди за специални постижения в областта на Географските информационни системи. Отличията ще бъдат присъдени в пет категории – „Държавна администрация“, „Местно самоуправление“,  „Частен сектор“, „Сигурност“ и „Международна организация“. В рамките на церемонията ще бъдат наградени и победителите в Националния образователен конкурс „Изучаваме света с ГИС“, който се провежда под патронажа на Министерството на образованието и науката.

СУБ е партньор на Световния ГИС ден.

Снимка: Лилия Йотова