Съюз на урбанистите в България (СУБ) и ОП „Софияплан“ организират семинар на тема „Прилагане на устройствените планове – нови по-ефективни нормативни, фискални и пазарно-ориентирани инструменти?“, който ще се проведе на 25 януари 2023 г. (сряда) в 2020 Event Space (гр. София, бул. „България“ №1). Целта на събитието е започването на процес за споделяне и диалог относно възможностите пред националната нормативна рамка и българските общини за подобряване на набора от инструменти за ефективно  прилагане на устройствените планове, с акцент върху създаването, възстановяването и поддържането на публичната инфраструктура и общите блага в градовете ни.

В програмата на семинара участие ще вземат арх. Иван Шишков – министър на регионалното развитие и благоустройството и арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община. Специален гост ще бъде проф. Ървин ван дер Крабен от Университета Радбаут, Нидерландия – експерт в областта на пространственото планиране, пазара на недвижими имоти и финансирането на градското развитие.

В рамките на събитието ще бъдат представени концептуални предложения за нови инструменти за прилагане на устройствените планове и развитие на качествена градска среда в България, разработени по възлагане на ОП „Софияплан“ и направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община. Те ще послужат за основа на продължаващ диалог със заинтересованите страни в търсене на решения на предизвикателствата пред градското развитие и в частност на тези от тях, свързани със:

1) създаване и поддържане на качествена публична инфраструктура – техническа (улици), социална (училища, детски градини и др.) и зелена (паркове, градини);

2) развитието на екосистемните услуги.

Семинарът се организира в рамките на проекта на Съюз на урбанистите в България „Съвместно създаване на градската среда: Учене от опитите за нормотворчество и създаване на места в Нидерландия и България“, реализиран с подкрепата на Посолство на Кралство Нидерландия.

Пълната програма в изображението.