smen_konf

С настъпването на пролетта екипът на “Проект за градско обновяване с младежко участие- СМЕН” – Сдружение Трансформатори, Сдружение Див Рошков,  Фондация Общностно развитие и др., кани всички, които желаят да се включат като наставници или доброволци, в изследователските и творческите дейности насочени към градската среда в район Подуяне. 

Проектът се фокусира върху административен район Подуяне, предвиден в Интегрирания план за развитие на столицата като Допълнителна зона за социално въздействие. Заедно с администрацията на района мултидисциплинарен екип от архитекти, урбанисти и социолози, доброволци студенти от тези специалности и млади доброволци от района ще направят своеброазно сканиране на територията за места в лошо физическо състояние и/или неефективно функциониране, но с висок потенциал за разработване като общностни центрове.

Младежите ще търсят ново място, подходящо за социален обмен – срещи, творчески занимания, базар, младежки културни прояви – за което, партньорите по проекта ще им помогнат да изготвят идеен архитектурен обект и стратегия за реализиране на проекта с идентифицираните заинтересовани страни в предвидените за целта проучвания и граждански форуми по проекта. В рамките на проекта младежите ще имат възможност да вземат решение и да вложат минимален бюджет до 5000 лева в начални облагородителни действия по избрания обект.

Финалната фаза на проекта, в края на 2014 година, предвижда организирането на международна конференция, на която да бъде споделен опит в подобни младежки инициативи по отношение на градската среда, и коментирани механизми те да станат част от практиката на Столична община. 

Какво ще правите като наставници?

Всеки от вас има опит от работа на терен в градска среда, ще се радваме да го предадете на доброволците, като им помагате в обхода на района, забелязването на Място в НУЖДА и систематизирането на събраната информация.  

Включвайки се като доброволци, Вие:

  • Ще можете да оползотворите свободното си време и да опознаете работата на градските специалисти (урбанисти, архитекти, социолози, ландшафтни архитекти) .
  • Ще придобиете различни умения и знания ( за отворения код, географските информационни системи, визуализации и работа с облачни технологии).
  • Ще се забавлявате и срещате нови хора и вдъхновение за бъдеще (за справка разгледайте нещата, които прави Сдружение Трансформатори – http://transformatori.net/ и Сдружение Див Рошков – http://www.divroshkov.com/).
  • Ще получите официална грамота за положения труд и придобитие знания, умения и опит.

Първа среща с  наставниците е 24 март /понеделник/ от  18 часа в Лаба на Трансформатори, а с доброволците 27 март /четвъртък/ , 18 часа Актова зала 49 училище

Повече информация може да намерите ТУК.

“Проект за градско обновяване с младежко участие – СМЕН” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014