В края на миналата година Йорданка Фандъкова и арх. Здравко Здравков поканиха Геел (Gehl) да консултират Столична община в създаването на стратегия за развитието на публичните пространства и подобряването на обществения живот в град София. В рамките на проекта бе сформиран екип между Геел  и експертни на Столична община, Направление архитектура и градоустройствстудио “Плейсмейк” както и множество доброволци.

В края на месец април се проведе обучение на 35 доброволци, които бяха запознати с подходите и изследователските инструменти, използвани от Геел. В резултат на обучението доброволците извършиха двудневни теренни проучвания информацията, от които бе систематизирана от студио “Плейсмейк”. Тези проучвания, както и допълнителни данни предоставени от ОП “Софпроект – ОГП”, дирекция “Култура”, дирекция “Сигурност”, дирекция “Зелена система”, дирекция “Транспортна инфраструктура” и дирекция “Управление и анализ на трафика” към Столична община, Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) и отдел “Пътна полиция” към СДВР послужиха за основа на проведения от екипът на Gehl анализ на състоянието на публичната среда и публичния живот в централните част на столицата. Освен анализ на съществуващото положение, основна част от доклада включва препоръките на Gehl за краткосрочни инициативи, средносрочни и дългосрочни проекти, които да подпомогнат фокусирането на устройствените политики към превръщането на София в уютен, спокоен и сигурен град с човешки мащаб на обитаемата среда. Работата по проекта приключи в края на месец септември, а на 4-ти октомври докладът бе представен публично в УАСГ.

Пълният текст на доклада може да намерите по-долу:

gehl