Сподели квартала

Модел за споделено развитие на жизнена среда в град София. Улица “Цар Иван Асен II” и ж.к. “Яворов”

so_europe_logo

Щастливи сме да споделим, че наш проект за модел за изследване и развитие на градската среда с участието на местната общност е одобрен, финансиран и подпомогнат от Програма “Европа” на Столична Община.

Общата цел на проекта е да проучи територията на ж.к. “Яворов” и ул. “Цар Иван Асен II” (район “Средец”) и създаде аналитичен и приложен модел за развитие на градската среда с широко гражданско участие. Този модел ще е ориентиран sf1
към оптимизиране на градската средата и активиране на гражданското включване и би могъл да бъде адаптиран към други райони на Столична община.С проекта се цели извеждане на принципи, препоръки и план за действие за развитие на средата в квартала в сътрудничество с жителите, бизнеса и местната власт.

 

Намерете ни: Facebook
share.yavorov@gmail.com


Изложба в Квартала!

slider_izlojba-copy

Летните месеци се изтъркаляха бързо и вече имаме какво да покажем. Започваме да ви разказваме за Квартала и за нашата работа в Квартала. Кой всъщност е Квартала? Къде се намира и каква територия обхваща? Колко са обитателите му и кои са му съседи?

Имаме удоволствието да ви поканим на Изложба в Квартла на 15 септември 2016 г. от 18:00 ч във фоайето на кино “Влайкова” на ул. “Цар Иван Асен II” 11. В случай че не можете да се присъедините на 15-и, може да разгледате изложбата всеки ден до 29 септември.


 

Благодарим ви доброволци!

Благодарение на неуморните ни доброволци проведохме две обстойни теренни проучвания:

На 4 и 5 юни (събота и неделя) изследвахме и картoграфирахме квартала – дърветата и осветителните тела, нови и изчезнали стари сгради, използването на партерните етажи по улицата, състоянието на публичните пространства, улицната настилка и тротоарите (включително достъпността среда).

На 16 юни 18 юни (четвъртък и събота), проведохме втората част на теренните проучвания и изследвахме живота на публичните пространства – преброявахме пешеходци, кибици, велосипедисти, автомобили и др. по ул. Цар Иван Асен II.

Събраната информация се дигиталицира и обработв и нямаме търпение да я споделим с вас.

Ако искате да се присъедините към екипа и да участвате в следващите мероприятия може да ни пишете на: share.yavorov@gmail.com


Още за проекта

София се нуждае от подходящи инструменти за създаване на качествена градска среда и подчертаване на идентичността в глобализиращия се свят. Проектът ни предвижда задълбочени изследвания на физическата, социалната, икономическата и екологичната среда, целящи “прочитане” и “разбиране” на ж.к. “Яворов”. Включването на местните жители, бизнес и администрация ще обогати проекта и ще повиши неговата устойчивост. Всички дейности са насочени и подчинени на извеждането на характеристиките и ценностите, определящи идентичността на квартала. Въвличането на гражданите цели тази идентичност да бъде припозната и споделена от общността, за да бъде значима част при развитието на територията и жизнената среда. Предвиждаме да представим алтернативен на конвенционалната практика модел, който да бъде полезен за р-н “Средец” и Столична община.

Дейности

Дейност 1. Първи стъпки в квартала

 • 1.1. Рамка на проекта, творчески подход на проучване и споделяне – Изработване на методическата рамка и комуникационната стратегия на проекта
 • 1.2. Урбанистичното развитие и устройствената рамка на квартала
 • 1.3. Теренни проучвания и картографиране – Изследване и графично представяне на пространствените характеристики на квартала (морфология, земеползване, предназначение на сгради, др.)

Дейност 2. Заедно за квартала

 • 2.1. Работилница с местната общност
 • 2.3. Иницииране на събитие в квартала

Дейност 3. Споделени стъпки в квартала

 • 3.1. Предложения за бъдещо развитие на квартала
 • 3.2. Подготовка на съвместен план за действие

Дейност 4. Споделяне на творческия подход

 • 4.1. Окончателен доклад
 • 4.2. Финално представяне на проекта

sreshta_31uni

Предизвикателствата
 • Гражданите не са в центъра на планиране на градската среда. Гражданите следва да участват определянето на приоритети и вземането на решения за бъдещото развитие и инвестиции в градската среда;
 • Липсват гъвкави инструменти за изследване и планиране на градски територии в българската практика;
 • Липсват методически и систематично събирани данни и анализ на състоянието и настъпващите промени в града, които да обосновават последващите решенията за развитие.

Нашите партньори

sredec_logo logo_transformatori logo_igrad logo_asub

Финансиране

logo-pr-evropa