Logo 4 Last

 

Съюзът на урбанистите в България, в партньорство с район „Средец“ на Столична община и Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ) организира провеждането на заключително събитие по проект „Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на качеството на градската среда“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017. То ще бъде проведено в пространство за споделено ползване „Сохо“  на 31 октомври 2017 г. от 17:30 ч.

По време на събитието ще бъде представен разработения градски стандарт. Гостите ще бъдат запознати с неговата структура, съдържание, възможности за приложение – потенциалното му място в системата на планиране и управление на градската среда. Пилотното прилагане на стандарта за част от централната градска част на София и създадената уеб-базирана географска информационна система също ще бъдат включени в програмата.

Като присъстващи в събитието са поканени представители на Столичен общински съвет, Столична община, районните администрации, бизнеса, гражданските организации, проектантите и медии. Сред поканените ще бъдат и тези, взели участие в проведените работилници по проекта, интервюта и технически консултации.

С настоящото прессъобщение отправяме покана за участие в събитието към всеки, който проявява интерес към темата и желае да сподели идеи и мнение върху създадения продукт и възможностите пред него за бъдещо развитие и прилагане.

 

Съюз на урбанистите в България
info@bgplanning.org


Проект “Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на качеството на градската среда” се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община, Програма Европа 2017 от Съюз на урбанистите в България в партньорство с район „Средец“ на Столична община и Университет по архитектура, строителство и геодезия, Архитектурен факултет, Катедра “Градоустройство”.

logo-pr-evropasredec_logo