Skip to main content

Позиция на СУБ относно ЗИД на ЗУТ, ограничаващ правата на урбанистите

ДО:  Г-Н НИКОЛАЙ НАНКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ В 49-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  КОПИЕ ДО: ПРОФ. ДИАНА КОВАЧЕВА ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО: Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията №49-354-01-42, внесен от Младен Шишков и група народни представители на 12.05.2023 г., […]

Търси се урбанист (placemaking специалист)

Сдружение „БГ Бъди активен“, град Пловдив си търси своя подходящ кадър за длъжността  „урбанист/плейсмейкър“, който желае да се присъедини към екипа на организацията, работеща изцяло в обществена полза, за социално значими каузи и по темите за опазване на околната среда. От повече от 5 години БГ Бъди активен работи в посока активно гражданско общество и […]

Възможност за работа в МРРБ

На вниманието на всички колеги! На сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е обявен е конкурс за младши експерт в Отдел “Стратегическо планиране и програмиране”, Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”. Позицията е подходяща за колеги без опит и желание да участват при подпомагането на дейностите по морско пространствено планиране, […]