ДО:  Г-Н НИКОЛАЙ НАНКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ В 49-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  КОПИЕ ДО: ПРОФ. ДИАНА КОВАЧЕВА ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО: Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията №49-354-01-42, внесен от Младен Шишков и група народни представители на 12.05.2023 г., […]