Кои са активните инвестиционни зони на София? Кои са зоните с потенциал за бъдещо развитие? Мащабните инвестиционни проекти като двигател за градско развитие. Отговорите на 02 октомври в рамките на хибридното събитие Urban Development Forum.

Градовете са пространствени центрове на човешката дейност и взаимодействие. Те са икономически и социални хъбове, имат своите специфики, идентичност и потенциал за развитие и служат като катализатор за иновациите. Все по-видимо е, че различните предизвикателства, пред които се изправят градовете и градските зони – икономически, екологични, климатични, социални и демографски – са взаимно преплетени и успешното им решение може да се постигне само чрез прилагането на интегриран подход.

Целта на Urban Development Forum 2020 е да предостави платформа на градските лидери, водещи инвеститори, урбанисти, проектанти, строители, експерти и други участници в мащабните публични и частни проекти, които формират облика на българските градове, за да обсъдят и обобщят добрите модели и практики при развитието на градските територии, и създаването на жизнена и функционална градска среда.

Програмата на конференцията е структурирана на база на актуалните събития и процеси в сектора:

  • Инфраструктура и градска среда

  • Финансови инструменти за развитие на градската инфраструктура

  • Развитие на градските територии

  • Активните инвестиционни зони на София.

Събитието тази година ще се проведе в хибриден формат чрез streaming на живо.
За повече информация и безплатна регистрация можете да посетите: https://2020.udf.bg

Програма на събитието може да изтеглите от тук.