Бакалавърската програма по Урбанизъм е отличена със сертификат на AESOP

Бакалавърската програма по Урбанизъм в УАasopСГ бе отличена със сертификат за качество на Асоциацията на Европейските училища по планиране (AESOP). Сертификатът удостоверява съответствието на програмата със стандартите, залегнали в Хартата на асоциацията, както и успешното интегриране на програмата в международния образователен процес.