На вниманието на всички колеги! На сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е обявен е конкурс за младши експерт в Отдел “Стратегическо планиране и програмиране”, Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”.

Позицията е подходяща за колеги без опит и желание да участват при подпомагането на дейностите по морско пространствено планиране, по стратегическо планиране и по програмиране на регионалното развитие, съгласно изискванията на националното и европейското законодателство.

Крайният срок за подаване на документи е 1-ви октомври, 17:30 ч. в деловодството на Министерството.

Повече информация за конкурса може да намерите тук.